top of page

MGR ANNA BUKOWSKA

Dalsze kształcenie, udział w kursach:
 
03/2021 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH
Ukończenie szkolenia “Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”
 
03/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH
Ukończenie szkolenia oraz uzyskanie certyfikatu EDU-MACH z zakresu: “Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole”
 
03/2020 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH
Ukończenie szkolenia oraz uzyskanie certyfikatu EDU-MACH z zakresu: “Profilaktyka uzależnień dla nauczycieli”

 

bottom of page