top of page

Czy symptomy dysleksji są zmienne?

"Występowanie, jak i nasilenie trudności wynikających z dysleksji może być różne w zależności od etapu rozwoju człowieka. We wczesnym okresie edukacji mówi się, że u dziecka mogą występować symptomy „ryzyka dysleksji”. Trochę inaczej kształtują się symptomy dysleksji w starszych klasach szkoły podstawowej, w okresie dorastania oraz w wieku dorosłym (w tym podczas okresu studiów). Podczas tych etapów życia można zaobserwować znikanie jednych symptomów, a pojawianie się nowych[1]."


Zacytowano fragment artykułu dr Izabeli Pietrowskiej.

Pietrowska I. (2017). Nauczyciel akademicki w procesie wsparcia studentów z dysleksją. W: I. Błaszczak (red.), Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji dorosłych. Tradycje i wymogi współczesności. Warszawa. (s. 283-298). Zakład Filozofii SGGW.


Bibliografia:

[1] Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2004). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page