top of page
Psycholog dziecięcy

Uwolnimy Twój potencjał

Miejsce do sensownego rozwoju

DIAGNOZA I TERAPIA

Zastanawiasz się dlaczego Twoje dziecko ma trudności w czytaniu, pisaniu lub matematyce? Może zastanawiasz się czy Twoje dziecko ma dysleksję, dysortografię, dysgrafię lub dyskalkulię? Doświadczony specjalista odpowie na Twoje pytania i zaoferuje zindywidualizowane, wieloaspektowe, specjalistyczne wsparcie!
Układanie Blocks
TRUDNOŚCI W CZYTANIU, PISANIU I UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

DYSLEKSJA, DYSORTOGRAFIA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA
 • Konsultacja pedagogiczna

 • Diagnoza pedagogiczna

 • Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

 • Terapia w zakresie matematyki

Każdy program terapii pedagogicznej jest zatwierdzany i monitorowany przez koordynatora ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się, tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji przyznany dr n. społ. Izabeli Pietrowskiej.

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

 • Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

 • Diagnoza integracji sensorycznej - SI

 • Terapia integracji sensorycznej - SI

Dziecko w jodze powietrznej

Zastanawiasz się dlaczego Twoje dziecko nie lubi metek w ubraniach, nie lubi czesania włosów, przeszkadzają mu różne dźwięki, zatyka uszy, często mówi, że „coś brzydko pachnie”, jest ciągle w ruchu? Może zastanawiasz się czy Twoje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej? Doświadczony specjalista odpowie na Twoje pytania i zaoferuje zindywidualizowane, wieloaspektowe, specjalistyczne wsparcie!

SENSOMI posiada certyfikat jakości podpisany między innymi przez prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej - SI potwierdzający, że gabinet wyposażony w taki sprzęt to gwarancja terapii prowadzonej na właściwych, sprawdzonych i bezpiecznych produktach.
SENSOMI znajduje się na liście ośrodków, które stosują KATIS. Jest to innowacyjny program do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci z zaburzeniami SI.

Psycholog dziecięcy

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Nasi doświadczeni psycholodzy oferują wsparcie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Mają doświadczenie w udzielaniu efektywnej pomocy tym, którzy mają na przykład spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną, niedostosowanie społeczne, dysleksję, ADHD, zachowania opozycyjno-buntownicze. Pomagamy osobom z depresją oraz w niwelowaniu zaburzeń lękowych, budowaniu adekwatnej samooceny. Oferujemy wsparcie rodzicom dorastającej młodzieży.  Doświadczony specjalista odpowie na Twoje pytania i zaoferuje zindywidualizowane, wieloaspektowe, specjalistyczne wsparcie!

 • Konsultacja z psychologiem

 • Diagnoza psychologiczna

NEUROFLOW
AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Zdalne uczenie się

Zastanawiasz się dlaczego Twoje dziecko ma trudności z pisaniem ze słuchu, rozumieniem mowy w hałasie oraz rozumieniem poleceń ustnych? Może zastanawiasz się czy Twoje dziecko ma centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego? Nasz doświadczony specjalista oferuje zindywidualizowane wsparcie również dla młodzieży i dorosłych.

Nauczyciel uczeń

Diagnoza w kierunku ADHD
i możliwości intelektualnych

 • Określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD u dzieci i młodzieży

 • Badanie przesiewowe dzieci i młodzieży m.in. w kierunku zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych

 • Diagnoza możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych

Fundamentem odpowiedniego wspierania dziecka jest rzetelnie przeprowadzona diagnoza. W badaniu stosuje się CONNERS 3® - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących.
Wykonujemy także diagnozę możliwości intelektualnych dzieci. W tym celu stosujemy testy DMI-2M i DMI-2S. Dzięki nim możemy dokonać diagnozy poziomu rozwoju operacji konkretnych jako istotnej przesłanki przy prognozowaniu osiągnięć szkolnych lub wykrywaniu przyczyn trudności w nauce.

 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

 • Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

spotkanie biznesowe

 

Zacząłeś pracę w zawodzie i zastanawiasz się czy odpowiednio prowadzisz terapię lub diagnozę? Może potrzebujesz omówić ważne dla Ciebie zagadnienia z innym terapeutą? Nasz doświadczony specjalista zaoferuje zindywidualizowane wsparcie.

logo dla providera (1).jpg

SUPERWIZJA

Specjalizujemy się w pomocy dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (tj. z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią), a także z innymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki.

Oferujemy przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i matury z matematyki oraz języka polskiego
m.in. dla uczniów z dysleksją i dyskalkulią

DLA TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO LUB TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

SENSOMI znajduje się na liście ośrodków Neuroflow ATS, które prowadzą profesjonalną diagnozę w kierunku CAPD oraz zindywidualizowaną terapię zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, która pozwala na uzyskanie szybkiej poprawy zaburzonych funkcji słuchowych.

SZKOLENIA

Profesjonalna prezentacja

DLA PROFESJONALISTÓW
I RODZICÓW

 • Organizacja i udzielanie zindywidualizowanej pomocy uczniowi z dysleksją rozwojową w szkole i na zajęciach terapii pedagogicznej

 • Czy mój uczeń może mieć zaburzenia integracji sensorycznej?

 • Praktyczne wskazówki dla rodziców dzieci z dysleksją

Serdecznie zapraszamy na szkolenia stworzone z myślą o profesjonalistach (m.in. nauczycielach, pedagogach, psychologach, studentach pedagogiki i psychologii) oraz o rodzicach. Podczas naszych szkoleń on-line będziecie Państwo mogli uzyskać zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę. Dodatkowo po zakończeniu szkolenia będzie możliwość odbycia konsultacji z osobą prowadzącą szkolenie.
Contact Us
bottom of page