top of page

CENNIK

Diagnoza, terapia i konsultacje pedagogiczne

Konsultacja pedagogiczna

Czas trwania: 50 minut

Cena: 180 PLN

Diagnoza pedagogiczna

np. w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii

Czas trwania: od 50 do 210 minut (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: 550 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami dla nauczycieli i odnośnie pracy w domu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 650 zł.

-------------------

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami dla nauczycieli i odnośnie pracy w domu jest dodatkowo płatne 200 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Dodatkowo do diagnozy pedagogicznej można dobrać za dopłatą skorzystanie z:

- kwestionariusza Conners 3® (wersji dla rodzica), który służy do diagnozy ryzyka ADHD i zaburzeń współwystępujących (cena: 250 PLN),

- testu DMI-2M lub DMI-2S służącego do diagnozy możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych (cena: 150 PLN).
 

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)/terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki i ćwiczeniami koncentracji uwagi/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie matematyki

Czas trwania: 50 minut + do 10 minut na konsultację z terapeutą prowadzącym po zajęciach

Cena: 160 PLN

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt terapii pedagogicznej wynosi 180 zł.

Każdy program terapii pedagogicznej jest zatwierdzany i monitorowany przez koordynatora ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się, tj. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji przyznany dr n. społ. Izabeli Pietrowskiej.

Diagnoza i konsultacje z zakresu integracji sensorycznej

Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

Czas trwania: 50 minut

Cena: 180 PLN

 

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) / ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej

Czas trwania: od 50 do 210 minut (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: 580 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej oceny wraz z ewentualnymi zaleceniami do terapii i odnośnie pracy w domu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 800 zł.

-------------------

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej oceny wraz z ewentualnymi zaleceniami do terapii i odnośnie pracy w domu jest dodatkowo płatne 200 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Dodatkowo do diagnozy integracji sensorycznej można dobrać za dopłatą skorzystanie z kwestionariusza Conners 3® (wersji dla rodzica), który służy do diagnozy ryzyka ADHD i zaburzeń współwystępujących (cena: 250 PLN).

Terapia integracji sensorycznej (SI)/Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii ręki i zmysłoplastyki
Czas trwania: 50 minut + do 10 minut na konsultację z terapeutą prowadzącym po zajęciach
Cena: 180 PLN

SENSOMI posiada certyfikat jakości podpisany między innymi przez prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej - SI potwierdzający, że gabinet wyposażony w taki sprzęt to gwarancja terapii prowadzonej na właściwych, sprawdzonych i bezpiecznych produktach.

SENSOMI znajduje się na liście ośrodków, które stosują KATIS. Jest to pierwszy na świecie inteligentny program diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Ta innowacyjna platforma informatyczna służy do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci w wieku 1-4 lat z zaburzeniami integracji sensorycznej.

MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ: https://katis.pl/mapa_SI.php

Diagnoza i konsultacje psychologiczne

Konsultacja z psychologiem

Czas trwania: 50 minut 

Cena: 180 PLN

Diagnoza psychologiczna

Czas trwania i cena: ustalana indywidualnie w zależności od badanego zakresu

Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® + opracowanie raportu

Czas trwania: od 50 do 120 minut (w zależności od potrzeb)

Cena: 340 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, audiometrię tonalną, wydanie raportu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 380 zł.

Wydanie raportu odbywa się w dniu umówionej diagnozy.

W SENSOMI diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® są wykonywane z wykorzystaniem SYSTEMU Neuroflow. Należy zaznaczyć, że nie każdy gabinet oferujący tego typu diagnozy posiada ten system. Służy on do wspierania diagnostyki i treningu wyższych funkcji słuchowych. SYSTEM Neuroflow stabilizuje warunki diagnozy oraz monitoruje poziom hałasu w otoczeniu. SENSOMI znajduje się na liście ośrodków Neuroflow ATS, które prowadzą profesjonalną diagnozę w kierunku CAPD oraz zindywidualizowaną terapię zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, która pozwala na uzyskanie szybkiej poprawy zaburzonych funkcji słuchowych.

MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ: https://neuroflow.pl/pl/dla-rodzicow/gdzie-najblizej-wykonac-diagnoze?fbclid=IwAR1kxP4sXqt4W64Jdu2vs2PcuTCB9BmHQAYS0KF7JumSTl-kHWXR_MGqH3k#57.4261428/1.0188800/3/search/sensomi

 

I etap treningu

Cena: 470 PLN

Diagnoza kontrolna zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® + opracowanie raportu

Czas trwania: od 50 do 120 minut (w zależności od potrzeb)

Cena: 290 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy, audiometrię tonalną, wydanie raportu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

U doktor nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika koszt diagnozy wynosi 330 zł.

II etap treningu

Cena: 460 PLN

III etap treningu i każdy następny etap treningu

Cena: 450 PLN

Diagnoza w kierunku ADHD

Czas trwania: zróżnicowany (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: od 450 do 550 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy u dr Izabeli Pietrowskiej, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

-------------------

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii jest dodatkowo płatne 100 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Diagnoza Możliwości Intelektualnych – 2 (DMI-2M, DMI-2S)

Czas trwania: od 50 do 120 minut (+ sporządzenie opinii ok. 2-4 godz. + omówienie wyników z rodzicami do 50 minut)

Cena: 250 PLN (cena obejmuje: przeprowadzenie diagnozy u dr Izabeli Pietrowskiej, przygotowanie w ciągu zaledwie 10 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii wraz z ewentualnymi zaleceniami dla nauczycieli i odnośnie pracy w domu, omówienie wyników diagnozy, możliwość późniejszej konsultacji telefonicznej)

-------------------

Przygotowanie w ciągu 1-2 dni roboczych - w formie pisemnej - szczegółowej opinii jest dodatkowo płatne 100 zł (należy to zgłosić przy zapisie na diagnozę).

Wydawane dokumenty

Pisemna opinia/pisemne wskazówki

Czas oczekiwania na wydanie: do 7 dni roboczych

Cena: 160 PLN

Inne istotne informacje:

Specjalne prośby odnośnie dokumentowania przebiegu prowadzonych zajęć są wyceniane indywidualnie.

Superwizja dla terapeuty pedagogicznego

lub terapeuty integracji sensorycznej

Czas trwania i cena: ustalana indywidualnie w zależności od wybranego zakresu

SZKOLENIA W FORMIE ON-LINE DLA PROFESJONALISTÓW

ORGANIZACJA I UDZIELANIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ POMOCY UCZNIOWI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ W SZKOLE I NA ZAJĘCIACH TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Czas trwania: 4 godziny

Całościowy koszt: 99 PLN (w podanej kwocie zostały uwzględnione materiały w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników szkolenia oraz wysłanie certyfikatu w formie papierowej)

CZY MÓJ UCZEŃ MOŻE MIEĆ ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Czas trwania: 2,5 godziny

Całościowy koszt: 59 PLN (w podanej kwocie zostały uwzględnione materiały w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników szkolenia oraz wysłanie certyfikatu w formie papierowej)

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE DLA RODZICÓW

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI Z DYSLEKSJĄ

Czas trwania: 1,5 godziny

Całościowy koszt: 49 PLN

bottom of page