top of page

Co to jest dyskalkulia?

"Dyskalkulia oznacza trudności w uczeniu się w zakresie liczenia (Bogdanowicz 1995). Nie można z niej wyrosnąć, jednak można ograniczyć jej objawy dzięki indywidualnej pracy z odpowiednio przygotowanym do tego nauczycielem bądź też psychologiem. W życiu osób dorosłych dyskalkulia może stać się sporym ciężarem. Osoby te mogą mieć bowiem problemy np. z orientacją przestrzenną, poczuciem czasu czy też z planowaniem. Do obszarów trudności dochodzą również (bardzo ważne dla każdego człowieka) operacje finansowe czy rozliczenia podatkowe. Osoba dorosła z dyskalkulią nie będzie mogła wybierać pieniędzy z bankomatu, jeżeli pomyli kolejność liczb oraz nie potrafi odczytać numeru PIN. Dorośli „dyskalkulicy” mogą mieć także problemy z korzystaniem z komunikacji miejskiej, np. mylić numery autobusów (Miastkowska-Szcześniak 2011). (...) Wymienione powyżej problemy utrudniają im codzienne funkcjonowanie w określonych aspektach, również podczas studiów, jednakże poprzez systematyczną, ciężką pracę problemy te można złagodzić."


Czy można pomóc dzieciom i młodzieży z dyskalkulią?


Tak! Zaleca się przede wszystkim:

  1. wykonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

  2. przestrzeganie zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej,

  3. regularne uczęszczanie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie matematyki,

  4. codzienną pracę w domu według wskazówek terapeuty prowadzącego.


Zacytowano fragment artykułu dr Izabeli Pietrowskiej.

Pietrowska I. (2014). Samoocena studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W: K. Heland-Kurzak (red.), Poszukiwania badawcze doktorantów. Konceptualizacja, problematyzacja, operacjonalizacja. (s. 89-100). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.


Bibliografia:

Bogdanowicz M. (1995). O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA.

Miastkowska-Szcześniak A. Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
Zdjęcia wykonane podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie matematyki w SENSOMI.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page