top of page

MGR AGATA PYŚK

 

Dalsze kształcenie, aktywny udział w przedsięwzięciach naukowych (wybrane pozycje):

06/2024 ISKRA - EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O. O. 
Certyfikat o ukończeniu kursu doskonalącego pt. "Trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą". Uzyskano tytuł trenera potwierdzający nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć dla dzieci.

01/2024 Małgorzata Skura

Ukończenie warsztatów z zakresu matemtyki u Małgorzaty Skury

 

01/2024 Karty Grabowskiego Grabowski i Grabowska-Dybek Spółka jawna

Ukończenie warsztatów dla nauczycieli z Kart Grabowskiego 

10/2023 APD-Medical

Certyfikat ukończenia szkolenia „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®” i nadania uprawnień Providera metody Neuroflow ATS®

06/2023 EMPIS, Sensum Mobile

Certyfikat o ukończeniu szkolenia uprawniającego do używania Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej i potwierdzającego dysponowanie kwalifikacjami do diagnozowania i programowania terapii zaburzeń integracji sensorycznej dzieci w wieku od I2 m.ż. do 4 lat z wykorzystaniem systemu KATIS.

 

02/2022 Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Certyfikat uczestnictwa w dwustopniowym szkoleniu i zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień terapeuty integracji sensorycznej. Dysponowanie kwalifikacjami do diagnozowania Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

08/2021 Misja Ciocia

Ukończenie szkolenia „Zakazy, nagany, pochwały – kara i nagroda w relacji z dzieckiem”

 

07/2021 Strefa Logopedy

Ukończenie szkolenia „Jąkanie od teorii do praktyki”

 

04/2021 Szkoła Podstawowa w Warszawie

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów odnośnie doradztwa zawodowego

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Czy to autyzm?”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Pierwsze kroki po diagnozie”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Wybór terapii oraz ścieżki edukacji - dziecko w wieku przedszkolnym”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Rozwój komunikacji u osób z ASD”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu”

 

03/2021 Fundacja Pomoc Autyzm

Ukończenie szkolenia „Zachowania trudne - klasyfikacja i przyczyny”

 

02/2021 Forum Przeciw Depresji

Ukończenie szkolenia „(Nie)widzialna nastoletnia depresja”

 

02/2021 Portal Oświatowy

Ukończenie szkolenia „W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne”

 

12/2020 Fundacja Pomoc Autyzm

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Trening Umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” i zdania egzaminu oraz uzyskania uprawnień do prowadzenia i projektowania zajęć TUS

 

10/2020 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja Dobrostan

Udział w konferencji upowszechniającej programy rozwijające kompetencje wychowawcze, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz udział w zajęciach warsztatowych

 

07/2019 - 08/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej”

 

07/2019 - 08/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Terapia ręki”

 

07/2019 - 08/2019 Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

Ukończenie szkolenia „Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej”

 

04/2018 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ukończenie szkolenia „Nie taki wózek straszny, jak ściana między nami”

bottom of page