top of page

Co to jest dysleksja?

Dysleksja (dyslexia) może być określana jako „specyficzne trudności w nauce czytania". Trudności te mogą objawiać się wolnym czytaniem. Podczas czytania mogą pojawiać się liczne błędy. Dodatkowo osoba z dysleksją może mieć trudności ze zrozumieniem przeczytanego tekstu. Tym trudnościom niejednokrotnie towarzyszą kłopoty w pisaniu [1].


Czy można pomóc dzieciom i młodzieży z dysleksją?


Tak! Zaleca się przede wszystkim:

  1. wykonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,

  2. przestrzeganie zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej,

  3. regularne uczęszczanie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

  4. codzienną pracę w domu według wskazówek terapeuty prowadzącego.


Autorka tekstu: dr Izabela Pietrowska


Bibliografia:

[1] M. Łockiewicz, K.M. Bogdanowicz, Dysleksja u osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013Zdjęcia wykonane podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w SENSOMI.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page