top of page

Co to jest integracja sensoryczna - SI?

"Metoda integracji sensorycznej została opracowana na podstawie wiedzy z psychologii, neurofizjologii oraz anatomii. Obecnie jest nadal modernizowana w oparciu o najnowsze odkrycia z np. zakresu psychoneurologii. Metoda integracji sensorycznej relatywnie szybko została upowszechniona w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Brazylii, ale także w Australii, Nowej Zelandii czy w krajach Europy Zachodniej (Odowska-Szlachcic 2011a).". Dotarła także do Polski. "Od tego momentu ocena procesów integracji sensorycznej u najmłodszych zaczęła nabierać w naszym kraju coraz większego znaczenia. Równocześnie wzrastała świadomość, że stosowanie metody integracji sensorycznej może sprzyjać stymulowaniu odpowiedniego rozwoju dzieci. Integracja sensoryczna (z angielskiego sensory integration; w skrócie SI) jest to proces neurologiczny, „dzięki któremu wrażenia sensoryczne płynące z otoczenia i własnego ciała mogą być użyte w celowym działaniu” (Odowska-Szlachcic 2011b)."


Czy można pomóc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami integracji sensorycznej?


Tak! Zaleca się przede wszystkim:

  1. wykonanie diagnozy SI czyli oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej,

  2. przestrzeganie zaleceń zawartych w ocenie rozwoju procesów integracji sensorycznej,

  3. regularne uczęszczanie na terapię integracji sensorycznej,

  4. wykonywanie ćwiczeń w domu według wskazówek terapeuty prowadzącego.


Zacytowano fragment artykułu dr Izabeli Pietrowskiej i dr Dagmary M. Boruc.

Pietrowska I. (2019). Efektywne wspieranie dziecka z zaburzenia integracji sensorycznej. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI. Poznań. (s. 91-96). Młodzi Naukowcy. Współautor: Boruc D.M.


Bibliografia:

Odowska-Szlachcic B (2011a) Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego, Zeszyt 1, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Odowska-Szlachcic B (2011b) Terapia integracji sensorycznej, Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami, Zeszyt 2, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Zdjęcia wykonane podczas terapii integracji sensorycznej w SENSOMI.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page