top of page

Specyficzne trudności w uczeniu się

"Terminem specyficznych trudności w uczeniu się (w skrócie SLD, czyli specific learning difficulties) można określić „wąskozakresowe trudności w przyswajaniu umiejętności szkolnych, np. w czytaniu i pisaniu, lub w matematyce, u dzieci o normalnym rozwoju umysłowym” [1]."


Czy specyficzne trudności w uczeniu się są tożsame ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się?


Terminy te mogą być używane zamiennie. W opiniach psychologiczno-pedagogicznych częściej spotkamy się z pierwszym terminem. Natomiast w publikacjach naukowych przeważnie jest używane sformułowanie "specyficzne zaburzenia w uczeniu się".


Zacytowano fragment artykułu dr Izabeli Pietrowskiej.

Pietrowska I. (2016). Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1 (19), 143-152.


Bibliografia:

[1] M. Bogdanowicz, O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

– odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA,

Lublin 1995, s. 23.bottom of page